นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

นายวรเดช เต็มดี

0816032756

ทำบุญต้นยางสารภี

ข่าวการจัดซื้อ - จัดจ้าง

หัวข้อ ประเภท
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องแปลงสัญญาณ (Power Supply) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ CANON G๑๐๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำกรงใส่ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางริน ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำสังกะสี ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางริน ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-28 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน ซอย 9 (สารภี) หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-06 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-06 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งสปริง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าวัดกอประจำโฮง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านสารภีการยาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันวิสาขบูชา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • กระทรวงมหาดไทย

  • ASEAN