ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสานงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

จำนวนผู้เข้าชม 55


วันที่ : 28 ก.พ. 2565 (13:37)
รูปภาพประกอบ