ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 31

ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ : 28 ก.พ. 2565 (16:04)
รูปภาพประกอบ