เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลสารภีได้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าชม 32

เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลสารภีได้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ. 2565

-ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

สามารถตอบแบบสอบถาม ผ่าน ลิงค์:

https://itas.nacc.go.th/go/eit/if7j4e

หรือ สแกนผ่าน QR Code ตามเอกสารที่แนบมา

 


วันที่ : 02 มี.ค. 2565 (13:43)
รูปภาพประกอบ