วันฉัตรมงคล

จำนวนผู้เข้าชม 73
         เนื่องใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเส้นต้นยาง(เชียงใหม่-ลำพูน) โดยมี นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบลสารภี กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสารภี รวมทั้งประชาชนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกันทำความสะอาดตลอดถนนเส้นต้นยาง(เชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสารภี

                                                                     

วันที่ : 09 พ.ค. 2565 (11:09)
รูปภาพประกอบ