ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 319

วันที่ : 13 มิ.ย. 2565 (11:49)
รูปภาพประกอบ