ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 54
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งคนงานทั่วไปของแต่ละสังกัดมารายงานตัวในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี เวลา ๐๘.๓๐ น.ซึ่งหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลสารภี จะถือว่าท่าน สละสิทธิ์  


วันที่ : 28 มี.ค. 2566 (10:44)
รูปภาพประกอบ